PERSPEKTİF, nesnelerin bir düzlem üzerinde ya da sınırlı bir hacimsel alan içinde, uzaydaki normal konumlarının bir gözlemci yaratacağı görsel izlenimleri verebilecek biçimde gösterilmesi, örneğin; eş boyuttaki nesneler, bir gözlemciden ufuk çizgisine doğru sıralandıkça, gittikçe boyutları küçülüyormuş izlenimi yaratır ve böyle bir ortam, düzleme resmedilirken, aynı derinlik duygusunu vermesine dikkat edilir. Mimarlık ve resimde, perspektif kurallarına uygun olarak çalışabilmek için, konuyla ilgili matematiksel ve geometrik bağıntı ve formülleri bilmek gerekir. Perspektifte, nesnelerin çizildiği, yüzey, genellikle düzlem ve düşeydir, fakat kimi mimari resimlerde olduğu gibi, düzlem yüzey eğik, ya da tavan resimlerinde olduğu gibi yatay da olabilir. Öte yandan, panaromalar da olduğu gibi, silindir yüzeyler; kubbe resimlerindeki gibi, küresel yüzeyler de söz konusu olabilir. Geometrik açıdan, perspektif, çizilecek nesne, çizim yüzeyi ve gözlemci gibi üç temel elemanı olan konik bir izdüşümdür. Çizgi ya da mimari perspektifin dışında, hava ya da renk perspektifi adı verilen ve nesnelerin uzaklaştıkça silikleşmesini gösteren perspektif türü de vardır.