IBM SPSS Amos İndir – Full v24

Değişkenler arasında varsayılan ilişkileri göstermek için tasarlanmış olan bu kapsamlı program ile modelleri belirtebilecek, değerlendirebilecek, tahmin edebilecek ve hatta sunabileceksiniz. Karmaşık ilişkileri yansıtan tutumsal ve davranışsal modeller oluşturabilecek ve modellerinizi kolaylıkla karşılaştırıp iyileştirebileceksiniz. Standart çok değişkenli istatistik teknikleri sayesinde modellerinizi en doğru şekilde oluşturabilecek ve sezgisel veya grafiksel programlanabilir ara birimlerinde istediğinizi seçerek programınızı kullanabileceksiniz. Program ile SEM’i kullanarak, hipotezleri test edebilecek ve gözlemlenen ve gizli değişkenler arasındaki ilişkileri doğrulamak için hızlı bir şekilde modeller oluşturabileceksiniz. Yapısal eşitlik modellemesi, nedensel modeller hakkında ilave bilgi edinmenize ve değişkenler arasındaki etkileşim etkilerini ve yollarını keşfetmenize olanak sağlar.